Close

Kontrakty terminowe

Kontraktem terminowym określany jest instrument finansowy, który zaliczany jest do grupy instrumentów pochodnych. Zatem jaki jest główny cel stosowania wspomnianych kontraktów terminowych?

Giełda a kontrakty terminowe

Głównym celem stosowania wspomnianych kontraktów terminowych jest przede wszystkim transfer ryzyka, w przeciwieństwie do akcji oraz instrumentów dłużnych. Na rynkach finansowych na szerszą skalę pojawiły się w latach 70. ubiegłego wieku. Zostały wprowadzone na rynek, ponieważ w tamtym okresie odnotowano znaczną zmienność stóp procentowych oraz kursów walutowych, jak również wpłynęło na to znaczne zróżnicowanie cen akcji oraz poszczególnych towarów. Znaczny wzrost zmienności cen różnorodnych instrumentów finansowych, informuje jednocześnie o zwiększonym ryzyku inwestycji w liczne dobra.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *