Close

Średnia krocząca

Średnia krocząca to inaczej średnia czasowa, która jest wykorzystywana do określenia analizy wybranych szeregów czasowych. Jednak jest to także pojęcie używane na giełdzie. Zatem na czym dokładnie polega analiza za pomocą tej średniej?

Giełda i średnia krocząca

Średnia krocząca to najbardziej powszechna, jak również najbardziej uniwersalna metoda, za pomocą której możliwe jest wykonanie wielu analiz technicznych. Swoją popularność zawdzięcza przede wszystkim łatwości interpretacji wyników, jak również obiektywizmowi. Za jej pomocą wielu inwestorów dokonuje obliczenia trendów rynkowych panujących aktualnie na giełdzie, co jest kluczowe w przypadku podjęcia decyzji o dalszym inwestowaniu. Dane poddane analizie są pobierane z przeszłych okresów, jednak za pomocą tego narzędzia można także bardzo szybko wykonać liczne prognozy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *