Close

FAQ

Wykresy giełdy

Giełda to bardzo dobre miejsce, jeżeli poszukujemy różnych sposobów na inwestycję kapitału i oczekujemy często szybkiego zysku. Jednakże aby inwestycje przynosiły zysk, warto dobrze śledzić akcje wybranych spółek. Zatem w jaki sposób można to zrobić? Narzędzia do śledzenia akcji wybranych spółek Obecnie jest wiele możliwości za pomocą których można decydować, […]

Read More
Hossa i bessa

Giełda to wyjątkowe miejsce, gdzie nie tylko wiele wyników naszych inwestycji może nas zaskoczyć, ale także wyjątkowe nazewnictwo. Bardzo popularnymi określeniami są między innymi hossa i bessa. Zatem czym są tak często używane słowa? Hossa i bessa na giełdzie Hossa, przez wielu określana także jako „rynek byka” to długotrwały wzrost […]

Read More
Średnia krocząca

Średnia krocząca to inaczej średnia czasowa, która jest wykorzystywana do określenia analizy wybranych szeregów czasowych. Jednak jest to także pojęcie używane na giełdzie. Zatem na czym dokładnie polega analiza za pomocą tej średniej? Giełda i średnia krocząca Średnia krocząca to najbardziej powszechna, jak również najbardziej uniwersalna metoda, za pomocą której […]

Read More
Emisja akcji

Utworzenie nowych akcji to doskonały sposób na ulokowanie kapitału dla wielu inwestorów. Zatem czym jest dokładnie to działanie oraz na czym polega? Emisja akcji – czym jest ten proces? Giełda to bardzo wyjątkowe miejsce, gdzie możemy szybko się wzbogacić o ile wiemy, w co warto inwestować. Podczas emisji nowych akcji […]

Read More
Kontrakty terminowe

Kontraktem terminowym określany jest instrument finansowy, który zaliczany jest do grupy instrumentów pochodnych. Zatem jaki jest główny cel stosowania wspomnianych kontraktów terminowych? Giełda a kontrakty terminowe Głównym celem stosowania wspomnianych kontraktów terminowych jest przede wszystkim transfer ryzyka, w przeciwieństwie do akcji oraz instrumentów dłużnych. Na rynkach finansowych na szerszą skalę […]

Read More
Prawo do dywidendy

Spółki dywidendowe w ostatnim czasie są bardzo popularne. Coraz więcej akcjonariuszy decyduje się właśnie na taką formę inwestycji, ponieważ może ona przynieść bardzo duże korzyści. Zatem kto ma prawo do dywidendy oraz w jaki sposób można na tym zarobić? Giełda miejscem zysków Prawo do dywidendy posiada każdy akcjonariusz, który kupił […]

Read More
Spółki dywidendowe

W ostatnim czasie wielu inwestorów coraz chętniej lokuje swój kapitał właśnie w popularne spółki dywidendowe. Zatem czym dokładnie są takie spółki oraz czy rzeczywiście jest to opłacalne? Coraz chętniej wykorzystywane spółki dywidendowe Giełda to wyjątkowe miejsce, gdzie można znacznie pomnożyć swój kapitał oraz w przypadku błędnych inwestycji równie szybko go […]

Read More
GPW indeksy

Wiele większych spółek posiada swoje akcje na giełdzie. Ich wartość nie jest stała, ponieważ w dużej mierze jest to uzależnione od indeksów danej spółki. Zatem w jaki sposób zmienia się giełda? GPW indeksy – jak się zmieniają i od czego zależą? Indeks giełdowy stanowi wartość, która jest obliczona na podstawie […]

Read More